+86-13989618843acp@gangbond.com

Danh mục sản phẩm

Trang chủ > Kiến thức > Nội dung

Nhựa Board cao su Seam Neat

Nhôm-nhựa tấm trong trang trí của bề mặt xây dựng, tấm nói chung có một khoảng cách rộng nhất định. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, nhìn chung trong khoảng trống chứa chất trám đen. Trong keo khi một số nhân viên xây dựng để tiết kiệm nhu cầu, không có băng giấy để đảm bảo gọn gàng, quy tắc, nhưng việc sử dụng tấm nhựa nhôm tấm bảo vệ bề mặt như một sự thay thế. Khi tấm nhôm nhựa trong cắt, bộ phim bảo vệ sẽ tạo ra mức độ rách khác nhau, do đó, sử dụng nó để làm các chất thay thế băng bảo vệ, không thể dọn dẹp đường may bằng nhựa.